O naszym przedszkolu

       Jesteśmy przedszkolem katolickim, w którym wychowanie i nauczanie opiera się na chrześcijańskiej wizji człowieka głoszonej przez Kościół Katolicki. Podstawowym celem przedszkola jest wspieranie integralnego rozwoju dziecka, rozumiane jako wychowanie dzieci, opieka nad nimi, kształcenie w duchu wartości i zasad chrześcijańskich oraz przygotowanie do nauki szkolnej.      

 Troska o duchowy rozwój dzieci jest realizowana poprzez:

- cotygodniową Mszę Świętą, w której uczestniczą dzieci starsze wraz z wychowawczynią,
- codzienną modlitwę,
- śpiew pieśni religijnych,
- czytanie opowieści i historii biblijnych.

Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego, uwzględniając podstawę programową wychowania przedszkolnego. Zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli. Pracujemy w małych grupach.      

Nasza placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00. Przedszkole posiada sale z łazienkami, wyposażone w stosowne do wieku dzieci i ich potrzeb meble, zabawki oraz pomoce dydaktyczne, zaplecze kuchenne umożliwiające przygotowanie zdrowych i smacznych posiłków ( śniadanie oraz podwieczorek). Korzystamy z usług cateringu. Dzieci mają możliwość korzystania z placu zabaw przy przedszkolu.

       Placówka oferuje szeroki wybór zajęć dodatkowych, co sprzyja rozwijaniu wszelkich zainteresowań z różnych dziedzin. Zajęcia dodatkowe są NIEODPŁATNE i realizowane w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu. Nasi wychowankowie uczą się języków obcych już od 2,5 roku życia. Poza tym, uczestniczą w zajęciach religii, warsztatach plastycznych,  zajęciach kulinarnych, zajęciach umuzykalniających i sportowych. Niezwykle atrakcyjne są także zajęcia twórcze „Spotkanie z ciekawą osobą” oraz  „Ogródek Przedszkolaka”.  Współpracujemy z Biblioteką Wiejską. Wyjeżdżamy do teatru i na ciekawe, tematyczne wycieczki. Zapewniamy opiekę z zakresu logopedii.

Katolickie Przedszkole bardzo ceni sobie współpracę z rodzicami. Staramy się, aby rodzice uczestniczyli w życiu naszej placówki.

Nasze przedszkole to placówka przyjazna dziecku, w której pociechy spędzają czas w sposób ciekawy i przyjemny. Zależy nam, by stali się dobrymi i mądrymi ludźmi.