Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Niepublicznym Katolickim Przedszkolu bł. Karoliny w Jełowej

7.00-8.30 
Schodzenie się dzieci w sali. Zabawy dydaktyczne, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, czynności higieniczno- porządkowe.

8.30-8.45 
Modlitwa poranna / „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Aniele Boży”, modlitwy spontaniczne, śpiew piosenek o tematyce religijnej/

8.45-9.20
Śniadanie. Porządkowanie stolików w jadalni, zabiegi higieniczne.

9.20-11.20
- Zajęcia edukacyjno-dydaktyczne w oparciu o podstawę programową, organizowane i kierowane przez nauczyciela /edukacja społeczno-moralna, zdrowotna, ruchowa, przyrodnicza, w zakresie myślenia i mowy, w zakresie przygotowania do pisania i czytania, matematyczna, techniczna, komunikacyjna, religijna/

- Zajęcia ruchowe, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, porządkowe i organizacyjne

- Zajęcia dodatkowe: katecheza, język niemiecki, język angielski, rytmika i muzyka

- Zabawy dowolne na placu zabaw i w kącikach zainteresowań podejmowane z inicjatywy dzieci

- Czynności opiekuńcze, samoobsługowe

11.20-11.30
Zabiegi higieniczne

11.30-12.10
Obiad / doskonalenie umiejętności samodzielnego i kulturalnego spożywania posiłku/

12.10-12.20
Zabiegi higieniczne / toaleta, mycie zębów/

12.20-12.50
Czas na relaks, słuchanie/ czytanie bajek lub spokojnej muzyki/
Relaksacja dl dzieci młodszych /12.20-13.50/

12.50-13.50 
Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe, dydaktyczne, konstrukcyjne, stolikowe, praca wyrównawcza, indywidualna

13.50-14.00
Zabiegi higieniczne

14.00-14.20
Podwieczorek. Porządkowanie stolików w jadalni, zabiegi higieniczne

14.20-16.00
Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry i zabawy dydaktyczne, praca indywidualna, swobodna organizacja zabaw według zainteresowań w sali bądź na powietrzu, rozchodzenie się dzieci.