Oferta przedszkola

Wyszukanie dobrego przedszkola to dla każdego rodzica nie lada wyzwanie. Nasze przedszkole jest przyjazne i nastawione na integrację nie tylko dzieci, ale i też ich rodzin, którzy biorą czynny udział w życiu przedszkola, przez co umożliwiają harmonijny rozwój dziecka.

Katolickie Niepubliczne Przedszkole bł. Karoliny w Jełowej jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 i oprócz zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków oferujemy (bez żadnych dodatkowych kosztów) dla dzieci wszystkich grup wiekowych:

- zajęcia z języka niemieckiego i angielskiego dla dzieci,
- zajęcia z religii dla dzieci na wszystkich etapach edukacji,
- zajęcia logopedyczne dla wszystkich dzieci wymagających terapii logopedycznej,
- zajęcia sportowe ogólnokondycyjne, których celem będzie rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej dzieci,
- zajęcia plastyczne, muzyczno- rytmiczne oraz taneczne,
- zajęcia kulinarne, które mają na celu podnoszenie świadomości zdrowotnej dzieci, samoobsługi w zakresie posługiwania się sztućcami oraz zasad savoir vivre.

 Szczegółowe informacje znajdziecie w zakładce O NAS.